Regler & Villkor

Köpvillkor

Allmänt

Följande villkor samt Integritetspolicyn gäller för alla beställningar som görs av kund (härefter kallad "du") från Aarke AB, (härefter kallad "AARKE”), via AARKEs webbplats eller mobilwebbplats (gemensamt kallade ”Webbplatsen”). Genom att göra en beställning samtycker du till att vara bunden av dessa köpvillkor samt integritetspolicyn. 

Du får bara göra beställningar om du har rätt att ingå juridiskt bindande avtal, dvs. om du är 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap.  

Observera att Webbplatsen endast är avsedd för försäljning till konsumenter. När du köper en produkt på Webbplatsen intygar du att du köper produkten för personligt ändamål och inte kommersiellt ändamål och att du inte tänker sälja produkten vidare för kommersiellt ändamål. 

AARKE förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra eller göra tillägg till dessa köpvillkor. De köpvillkor som gäller för din beställning är de som presenteras på Webbplatsen vid tidpunkten när du gör din beställning. 

Att någon del av dessa köpvillkor är ogiltiga eller annars döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet påverkar inte återstående villkors giltighet. 

Information på Webbplatsen

AARKE kan inte garantera att Webbplatsens innehåll är fritt från felaktigheter eller att informationen är uppdaterad. AARKE kan när som helst ändra Webbplatsens innehåll och förbehåller sig rätten att avbryta en beställning före leverans om information, såsom pris för en produkt, är felaktigt. Om en beställning avbryts meddelas du av AARKE via e-post. 

Förekomsten av en produkt på Webbplatsen varken innebär eller garanterar att en sådan produkt finns att tillgå vid var tid. AARKE förbehåller sig rätten att när som helst sluta sälja en produkt. 

AARKE strävar efter att visa produkterna på ett exakt och verklighetstroget sätt, inkluderat deras färger. Den faktiska färgen du ser beror dock på din systemkonfiguration och AARKE kan inte garantera att din dator visar dessa färger på ett korrekt sätt. 

Observera att de produkter som kan köpas på Webbplatsen endast är avsedda för icke-kommersiellt bruk. 

Beställningar, leveranser, priser och leveranskostnader

När du gör en beställning via Webbplatsen får du en orderbekräftelse via e-post. 

För att AARKE ska kunna leverera en beställning måste du ange dina kontaktuppgifter och korrekt leveransadress, med vilket avses en adress dit leverans kan ske under ordinarie arbetstid från måndag till fredag. Observera att leverans inte kan göras till postboxar då leveransen kan kräva underskrift vid mottagandet. 

När en beställning gjorts kan du inte ändra leveransadressen. 

AARKE kan inte leverera till vissa länder eller regioner, vilket du informeras om antingen när du gör en beställning eller efteråt. 

När din beställning är klar att skickas får du leveransuppgifter via e-post. Om din beställning inte levereras det angivna datumet, ombeds du kontakta budfirmans kundtjänst och ange det spårningsnummer som återfinns i din orderbekräftelse. Vänligen kontakta AARKE via e-post: support@aarke.com, om du inte fått något spårningsnummer eller om spårningsnumret är felaktigt. 

Även om AARKE har som mål att leverera produkter inom fem arbetsdagar efter orderbekräftelsen, kan leveransen komma att ta längre tid. Om leveranstiden överstiger 20 arbetsdagar har du rätt att häva din beställning. 

Om AARKE av någon anledning inte kan genomföra din beställning informeras du om detta så snart som möjligt. Om AARKE redan har fått betalning för en sådan beställning kommer AARKE återbetala det aktuella beloppet med samma metod som användes för betalningen, om så är möjligt. Om alternativ metod för återbetalning av någon anledning är nödvändig kommer du kontaktas av AARKE för att reglera återbetalningen. 

För beställningar som ska skickas till en leveransadress inom EU kommer AARKE ta ut moms, vilket innebär att moms måste betalas på alla priser för produkter och tjänster som omfattas av beställningen. För sådana beställningar inkluderar priserna på denna Webbplats även moms. 

Observera att om en beställning ska skickas till en leveransadress utanför EU kan en sådan beställning omfattas av importavgifter, tullavgifter och skatter, såsom moms, som du är ansvarig att betala. Sådana importavgifter, tullavgifter och skatter, såsom moms, är inte inkluderade i priserna på denna Webbplats och AARKE ansvarar inte för att inhämta eller administrera sådana avgifter, tullavgifter eller skatter. Vidare har AARKE ingen information om omfattningen av desamma då dessa skiljer sig från land till land. AARKE råder dig att ta kontakt med din lokala tullmyndighet för ytterligare information innan du gör en beställning. Observera att om du inte betalar dessa avgifter, tullavgifter och skatter kommer du troligtvis inte få de beställda produkterna och AARKE har inte någon skyldighet att ersätta dig för en sådan beställning eller utebliven leverans. 

Om beställningen inte kan fullgöras på grund av någon anledning som AARKE inte ansvarar för, såsom felaktig leveransadress, att budfirman inte kan nå dig, eller utebliven betalning av avgifter, tullavgifter eller skatter (om tillämpligt) förbehåller sig AARKE rätten att behålla hela det erlagda beloppet för beställningen om produkten/produkterna inte returneras till AARKE och vid retur en administrationsavgift enligt det följande: för beställningar inom EU - femtio Euro (€50) och utanför EU - åttio USD ($80) ).

Administrationsavgiften kommer dock inte överstiga det totala belopp som du redan har betalat för din beställning och eventuellt överstigande belopp återbetalas till dig. 

Kostnaden för varje leveransmetod anges tydligt vid utcheckningen. Om AARKE inte kan leverera din beställning fullt ut och måste skicka mer än en försändelse tillkommer ingen extra kostnad för de påföljande leveranserna. 

Regler och villkor för förbeställning

Betalningsmetoder

Du kan betala din produkt/dina produkter på de sätt som anges på Webbplatsen vid tidpunkten för ditt köp. Observera att villkoren för varje betalningsmetod och även integritetspolicyn för dessa betalningsmetoder kan skifta beroende på leverantör.

Ångra ett köp

Ångerrätt 

Du har rätt att ångra ett köp, i enlighet med vad som anges nedan, inom 30 dagar utan att uppge något skäl. 

Ångerfristen löper ut 30 dagar efter den dag då du mottog din beställda vara. Om en beställning med flera produkter levereras vid olika tidpunkter löper ångerfristen ut 30 dagar efter den dag då du mottog den sista produkten. 

För att utöva ångerrätten måste du informera AARKE via e-post eller vanlig post om ditt beslut att ångra ditt köp genom ett tydligt meddelande därom. Du kan använda det modellformulär för återkallande av köp som finns nedan. För AARKE:s kontaktinformation se nedanstående uppgifter. 

För att uppfylla ångerrättsfristen räcker det att du skickar ditt meddelande gällande ditt utövande av ångerrätten till AARKE innan ångerrättsperioden har löpt ut.  

För beställningar till en leveransadress inom EU med ett totalt ordervärde på minst femhundra kronor (SEK 500) erbjuder AARKE fri retur vid utövande av ångerrätten. Föratt nyttja denna fria retur ska du använda den förtryckta returetiketten som medföljer leveransen. Om sådan förtryckt returetikett inte har medföljt din leverans eller den annars är borta ber vi dig kontakta AARKE för att få en ny. Vänligen följ informationen som tillhandahålls med sådan returetikett vid eventuell retur. 

Observera att AARKE ej accepterar ett utövande av ångerrätten eller andra sorters returer vid köp av förseglade produkter, t.ex. syrups och essenser, som vid retur antingen saknar försegling eller har trasig försegling eller som på annat sätt inte lämpar sig för retur på grund av hälso- eller hygienskäl. 

…………….. 


Mall för ångerblankett (blanketten ska bara fyllas i och återsändas om du vill frånträda avtalet): 


Med post till:  

Aarke AB 
Hälsingegatan 49 
113 31 Stockholm 
Sweden 

Med e-post till:
support@aarke.com 

Mall för ångerblankett 

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande varor [vänligen ange varor], [vänligen ange ordernummer]. Beställdes den [vänligen ange datum](*)/mottogs den [vänligen ange datum] (*). 

Ditt namn: [vänligen ange namn]
Din adress: [vänligen ange adress]
Din underskrift: [vänligen ange underskrift]
Datum: [vänligen ange datum] 

…………….. 


Följden av utövande av ångerrätt
 


Du ska skicka tillbaka produkten/produkterna till AARKE tillsammans med originalförpackningen, manualer, tillbehör etc. till den adress som uppgivits av AARKE:s kundtjänst, utan dröjsmål och allra senast 14 dagar från och med den dag du meddelade AARKE att du vill utöva din ångerrätt. Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka produkten/produkterna innan den ovan angivna tidsperioden löpt ut. Alla produkter som du skickar till AARKE är på din risk. Vänligen notera att AARKE ej kan återbetala eller kompensera dig för eventuella kostnader som uppkommer om du själv ordnar returen. 

Med undantag av (i) eventuella kostnader som följd av ditt val av någon annan typ av leverans än den standardleverans som AARKE tillhandahåller, exempelvis kostnader för expressleverans, och (ii) eventuell värdeminskning på den produkt/de produkter som omfattas av din ångerrätt till följd av hantering av densamma/desamma i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa produktens/produkternas egenskaper och funktioner, exempelvis om en produkt är skadad eller smutsig, kommer AARKE utan dröjsmål, och senast 30 dagar från och med den dag då AARKE har mottagit returen, återbetala det belopp som erhållits från dig för köpet av produkten. AARKE återbetalar genom samma betalningsmetod som du använde vid köpet, såvida du inte uttryckligen har accepterat annan betalningsmetod. 

Om du har fått en bonusprodukt som en del av ditt köp av produkten måste du vid utövande av ångerrätten även returnera sådan bonusprodukt till AARKE utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då du meddelade AARKE om din önskan att ångra köpet. Anledningen till detta är att bonusprodukten var kopplad till det ursprungliga köpet av produkten. 

Du är ansvarig för eventuell värdeminskning på bonusprodukten till följd av hantering av densamma i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa bonusproduktens egenskaper och funktioner. Vänligen notera att AARKE inte accepterar retur av förseglade varor, t.ex. syrups och essenser, som vid retur antingen är utan försegling eller med bruten försegling eller som på annat sätt inte lämpar sig för retur på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl. Om värdet på bonusprodukten minskats eller i händelse av bruten försegling etc., eller om du inte returnerar bonusprodukten inom den period som anges ovan, kommer AARKE att dra av värdet på bonusprodukten från återbetalningen. 

Skadade eller defekta produkter

Om produkten eller dess förpackning är skadad då du tar emot den, eller om produkten på annat sätt är eller blir defekt, ombedes du kontakta AARKE så snart som möjligt - via e-post till support@aarke.com. Vänligen medta i sådant meddelande information om aktuella skador eller defekter, inklusive bilder på dem. 

Efter mottagandet av sådant meddelande kan AARKE begära att du returnerar den skadade eller defekta produkten, varvid AARKE hjälper dig att ordna returförsändelsen. Vid sådan begäran ska du utan dröjsmål returnera den skadade eller defekta produkten till AARKE tillsammans med förpackningen den levererades i, produktens originalförpackning, manualer, tillbehör etc. till den adress som uppgivits av AARKE:s kundtjänst. Observera att AARKE ej kan återbetala eller kompensera dig för eventuella kostnader som uppkommer om du själv ordnar returen av produkten. 

Vad avser defekta produkter tillämpar AARKE gällande konsumentlagstiftning. För alla produkter som är defekta kommer AARKE, efter vad AARKE finner lämpligt, erbjuda antingen en ersättningsprodukt, reparation av den defekta produkten eller återbetalning. Dessa villkor begränsar dock inte dina gällande lagstadgade rättigheter. 

Ansvarighet

Ingenting i dessa villkor begränsar ansvar som inte kan begränsas enligt tillämplig lag. 

Om AARKE bryter mot dessa villkor begränsas AARKE:s ansvar till förluster som är en rimlig förutsebar följd av sådan överträdelse. AARKE ansvarar aldrig för indirekta skador eller följdförluster eller skador som är bieffekter av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst. AARKE ansvarar heller ej för förluster som beror på händelser utanför AARKE:s kontroll, inkluderat men inte begränsat till brand, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, pandemier, krig, kärnkraftsolyckor och terrorattentat. 

AARKE:s maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuell förlust eller skada kopplat till din beställning är begränsat till det totala beloppet för din beställning. 

Observera att produkter från tredje part, och sådana produkters funktionalitet med AARKE:s produkter, är beroende av respektive tredje parts tillhandahållande av sådana produkter, vilket kan komma att upphöra, samt att tredje part kan komma att göra ändringar av sådana produkter, vilket kan leda till dessa inte längre är kompatibla med AARKE:s produkter. AARKE är inte ansvarigt för om tredjepartsprodukter ej tillhandahålles eller ändras. 

Överlåtelse

AARKE förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta eventuella krav på betalning som har uppstått i samband med leverans av produkter.

Gällande lag, ODR-plattform

Dessa köpvillkor omfattas av svensk lag och tvist ska avgöras vid en allmän svensk domstol. Om du är en konsument som är bosatt i ett EU-land, åtnjuter du emellertid dessutom det skydd du får genom dina lagstadgade rättigheter i ditt hemland. 

Vidare kan du, om du är en konsument som är bosatt i ett EU-land och du och AARKE inte lyckas lösa ett klagomål som du har gällande en produkt som du har köpt på AARKE:s Webbplats, skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen). Observera dock att AARKE ej är skyldigt att delta i sådan process inom ramen för ODR-plattformen. 

ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU en möjlighet att utanför domstol försöka nå en förlikning gällande klagomål som uppkommit vid online-köp. ODR-plattformen är utformad för att vara en användarvänlig och interaktiv webbplats, kostnadsfri och tillgänglig på alla EU:s officiella språk. Med hjälp av ODR-plattformen kan du och AARKE eventuellt finna ett tvistlösningsorgan och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på ditt klagomål. ODR-plattformen finns att tillgå här: ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Företagsinformation

Aarke AB
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
Sweden

Reg nr: 556862-9991
Momsregistreringsnummer: SE556862999101
Styrelse: Carl Ljungh

AARKE kundtjänst: 
Email: support@aarke.com