Villkor för återkallande av köp

Ångra ett köp

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ett köp, i enlighet med vad som anges nedan, inom 30 dagar utan att uppge något skäl.

Ångerfristen löper ut 30 dagar efter den dag då du mottog din beställda vara. Om en beställning med flera produkter levereras vid olika tidpunkter löper ångerfristen ut 30 dagar efter den dag då du mottog den sista produkten.

För att utöva ångerrätten måste du informera AARKE via e-post eller vanlig post om ditt beslut att ångra ditt köp genom ett tydligt meddelande därom. Du kan använda det modellformulär för återkallande av köp som finns nedan. För AARKE:s kontaktinformation se nedanstående uppgifter.

För att uppfylla ångerrättsfristen räcker det att du skickar ditt meddelande gällande ditt utövande av ångerrätten till AARKE innan ångerrättsperioden har löpt ut. 

Observera att AARKE ej accepterar ett utövande av ångerrätten eller andra sorters returer vid köp av förseglade produkter, t.ex. syrups och essenser, som vid retur antingen saknar försegling eller har trasig försegling eller som på annat sätt inte lämpar sig för retur på grund av hälso- eller hygienskäl.

Följden av utövande av ångerrätt 

Du ska skicka tillbaka produkten/produkterna till AARKE tillsammans med originalförpackningen, manualer, tillbehör etc. till den adress som uppgivits av AARKE:s kundtjänst, utan dröjsmål och allra senast 14 dagar från och med den dag du meddelade AARKE att du vill utöva din ångerrätt. Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka produkten/produkterna innan den ovan angivna tidsperioden löpt ut. Alla produkter som du skickar till AARKE är på din risk. Vänligen notera att AARKE ej kan återbetala eller kompensera dig för eventuella kostnader som uppkommer om du själv ordnar returen. 

Med undantag av (i) eventuella kostnader som följd av ditt val av någon annan typ av leverans än den standardleverans som AARKE tillhandahåller, exempelvis kostnader för expressleverans, och (ii) eventuell värdeminskning på den produkt/de produkter som omfattas av din ångerrätt till följd av hantering av densamma/desamma i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa produktens/produkternas egenskaper och funktioner, exempelvis om en produkt är skadad eller smutsig, kommer AARKE utan dröjsmål, och senast 30 dagar från och med den dag då AARKE har mottagit returen, återbetala det belopp som erhållits från dig för köpet av produkten. AARKE återbetalar genom samma betalningsmetod som du använde vid köpet, såvida du inte uttryckligen har accepterat annan betalningsmetod. 

Om du har fått en bonusprodukt som en del av ditt köp av produkten måste du vid utövande av ångerrätten även returnera sådan bonusprodukt till AARKE utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då du meddelade AARKE om din önskan att ångra köpet. Anledningen till detta är att bonusprodukten var kopplad till det ursprungliga köpet av produkten. 

Du är ansvarig för eventuell värdeminskning på bonusprodukten till följd av hantering av densamma i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa bonusproduktens egenskaper och funktioner. Vänligen notera att AARKE inte accepterar retur av förseglade varor, t.ex. syrups och essenser, som vid retur antingen är utan försegling eller med bruten försegling eller som på annat sätt inte lämpar sig för retur på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl. Om värdet på bonusprodukten minskats eller i händelse av bruten försegling etc., eller om du inte returnerar bonusprodukten inom den period som anges ovan, kommer AARKE att dra av värdet på bonusprodukten från återbetalningen. 

Ladda ner formulär för återkallande av köp: