CO2 Kolsyrepatroner

Vanliga frågor

Så här skruvar du i kolsyrepatronen

Ta bort plastkorken från gaspatronen och skruva fast den genom att göra så här:

1. Carbonator 3: Ta bort spillbrickans galler och lägg försiktigt Aarke kolsyremaskin åt sidan med spaken uppåt. Carbonator Pro: Använd en mjuk trasa till att skydda din kolsyremaskin när du lägger den på sidan.

2. Sätt i kolsyrepatronen i botten av kolsyremaskinen.

3. När du känner att den når toppen, skruva kolsyrepatronen motsols tills den sitter fast.